Putujúca cirkev

"Pobežím cestou Tvojich príkazov, keď uľavíš môjmu srdcu." Žalm 119:32

Články Audio kázne 2021